วิธีแก้กรรมที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว


วิธีแก้กรรมของ พระพุทธเจ้า ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว

บทความโดย พันโทอานันท์ ชินบุตร ชีวิตเปี่ยมพลังสามีภรรยาเฒ่าผู้ยากจนคู่หนึ่ง ได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงอภินิหารเสด็จมาอยู่ ณ ชายป่า ใกล้ถิ่นพำนักของตน จึงรู้สึกยินดี และเข้าไปเฝ้าเพื่อฟังพระธรรม เมื่อพระธรรมจบลง ทั้งสองมีโอกาสเข้าไปใกล้ๆ แล้วทูลถามวิธีแก้กรรม เพื่อให้เกิดความเป็นสุข มั่งคั่งร่ำรวย พวกเขาสงสัยอยู่ว่า พวกเขาทำอะไรมาผิดในอดีต และจะต้องทำอะไรในชาตินี้ จึงจะประสบความสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้วาระจิตของทั้งสองตั้งแต่คิดที่จะเข้ามา หลังจากทรงฟังจบ จึงตรัสว่า

“ในอดีตนั้น เจ้าทั้งสอง ทำบาปไว้มากหลายชาติต่อหลายชาติร่วมกัน จึงมาพบกันและร่วมกันลำบาก เป็นคู่ทุกข์-คู่ยาก ร่วมกันชาตินี้ เจ้ามีวิธีแก้กรรมของเจ้าดังต่อไปนี้

1. ไปหาน้ำมาขวดหนึ่ง อธิษฐาน ขอให้เจ้ากรรมนายเวร ยกโทษให้แก่พวกเจ้า หรือลดโทษให้แก่เจ้าทั้งสอง
2. เนื่องจากชีวิตเจ้ายังไปไหนไม่ได้ไกล มันบินไม่ขึ้น จงไปหานกมา 9 ตัว อธิษฐาน แล้วปล่อย ชีวิตของเจ้าจะมีความสุข
3. เจ้าจงไปหาซื้อปลาไหลหรือปลาดุกหรือปลาช่อน 99 ตัว แล้วปล่อยลงแม่น้ำ ก่อนปล่อยให้เจ้าอธิษฐาน ขอให้ชีวิตดีขึ้น
4. เจ้าจงเอาดอกไม้ 9 กำ นำแต่ละกำไปไหว้สถานที่ที่ข้าเคยไป (ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไป 9 วัด) แล้วอธิษฐาน ขอให้เจ้าประสบความสำเร็จ มีความสุขสมหวัง
5. ให้เจ้าไปทำหุ่นรูปปั้นของข้า หาแผ่นสีทองตัดเป็นรูปใบโพธิ์หนึ่งใบ และแผนสีเงินเป็นรูปใบโพธิ์หนึ่งใบ สลักชื่อของเจ้าทั้งสองลงไป อธิษฐาน แล้ววางไว้ใต้รูปปั้นของข้า
6. เจ้ามีชื่อไม่เป็นมงคล จงเปลี่ยนชื่อของเจ้าทั้งสองเสีย (แล้วทรงตั้งชื่อให้ทั้งสองใหม่)
7. บ้านเลขที่ซึ่งเจ้าอยู่นี้ เมื่อเลขรวมกันแล้ว เป็นเลขที่ไม่เป็นมงคล จงเอาแผ่นทองมาทับเลข...นี้เสีย
8. ไม่ว่าเจ้ามีเงินอยู่เท่าไหร่ จงนำไปบริจาคให้มากที่สุดแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ซึ่งมีผู้ดูแลตามที่ข้าเคยไป ยิ่งเจ้าบริจาคเงินมากเท่าไหร่ เจ้าจะร่ำรวยมากขึ้นเท่านั้น
9. ตามวันเกิดของเจ้า มีดวงพระราหูจะเข้าไม่นานนี้ ฉะนั้น เจ้าจงตั้งโต๊ะบูชา อธิษฐานรับพระราหูหรือส่งพระราหู ทุกวันพุธกลางคืน ใช้ของดำถวายทั้งหมด
10. ทุกครั้งที่เจ้าไปที่ไหน จงอธิษฐานถึงข้า แล้วเจ้าจะได้รับโชคลาภเพิ่มขึ้
11. ไปหาลูกศิษย์คนใดของข้าก็ได้ ที่เจ้าคิดว่ามีพลังสูง อธิษฐานขอ แค่เจ้าไหว้ กรรมของเจ้าก็ลดไปมาก แล้วโชคของเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาล”

หลังจากที่ผู้เฒ่าทั้งสองรับฟังวิธีแก้กรรมของพระองค์แล้ว ก็ทำตาม แล้วได้รับความสุขความสำเร็จ ร่ำรวยมากมาย ได้สิ่งสมหวังทุกประการ...

เรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้ หรือคล้ายคลึงกันนี้ ท่านเคยได้ยินจากที่ไหนบ้างในประวัติการเผยแพร่พระธรรมเพื่อแก้กรรมของพระพุทธองค์ หากท่านเคยได้ยิน นั่นก็คือ วิธีแก้กรรมของพระพุทธเจ้า แต่หากท่านไม่เคยได้ยินเลย นั่นก็ไม่ใช่วิธีแก้กรรมของพระพุทธเจ้า ซึ่งคนจำนวนมากได้รับคำแนะนำให้ทำกันมากมายในปัจจุบัน และจะต้องทรงสอนวิธีอื่นที่ได้ผลดีกว่านั้นเร็วกว่านั้นเอาไว้ 

และหากท่านพบความจริงแล้วว่า ใช่หรือไม่ใช่ การตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ตนเอง นะครับ ว่าจะเชื่อตามแบบไหน เรื่องราวแบบข้างต้นไม่อาจหาพบได้ในศาสนาใด เพราะไม่มีศาสนาไหนสอนเช่นนี้ แต่พบได้ตามลัทธิไสยศาสตร์ทั่วไป ว่าแต่เพื่อนๆ นับถืออะไรกันแน่ กรรมแท้จริงแล้วคือผลของการกระทำ เรากลับไปย้อนแก้การกระทำเก่าไม่ได้ แต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ผลจากการกระทำที่ผ่านมาได้ และเริ่มทำสิ่งดีๆ เพื่อจะได้มีกรรมที่ดีในอนาคต

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม