รู้ทันลูกค้า Gen Y

การทำการตลาด การขายสินค้า ล้วนมีหลักการเดียวกับการทำสงคราม นั่นคือต้องมีข้อมูล รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง สมัยก่อนเด็กๆ และวัยรุ่นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่น่าสนใจนัก อาจเป็นเพราะกำลังซื้อของเด็กสมัยก่อนไม่มากแบบปัจจุบัน แต่เด็ก และวัยรุ่นสมัยนี้ มีกำลังซื้อ และมีความต้องการซื้อที่มากที่สุดก็ว่าได้ Gen Y คือคำเรียกกลุ่มคนนี้

ถ้าได้รู้จักนิสัย พฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ คุณย่อมจะสามารถหาสินค้า กำหนดแผนการตลาดให้เหมาะสม ถ้าเข้าถึงพวกเขาและเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขาได้ โอกาสที่จะได้ยอดขายจาก Gen Y ก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่อย่างใด

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม