ประโยชน์ของการนับไข่

ถ้าอยากรู้ว่าผู้สมัครงานเหมาะกับตำแหน่งใดในองค์กร ให้ลองทดสอบดังนี้


1. เอาไข่ไก่400 ฟองไปไว้ในห้อง
2. พาผู้สมัครเข้าไปในห้องๆ นั้น แล้วปิดประตูและหน้าต่าง
3. ปล่อยผู้สมัครไว้อย่างนั้น 2 ชั่วโมง
4. จากนั้นเปิดห้องเข้าไปดู หากผลเป็นดังต่อไปนี้

ถ้านั่งนับไข่ไก่ยังไม่เสร็จ ให้เอาไปทำงานฝ่ายบัญชี (Accounting Department)

ถ้านับไข่ไก่เสร็จและกำลังนับซ้ำ ให้เอาไปไว้ฝ่ายตรวจสอบและประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

ถ้าทำไข่ไก่แตกเละเทะเต็มห้อง ให้เอาไปไว้ฝ่ายวิศวกรรม (Engineering)

ถ้าเอาไข่ไก่มาวางเรียงแปลกๆ ดูไม่รู้เรื่อง ให้เอาไปทำงานฝ่ายวางแผนกลยุทธองค์กร (Corporate Strategic Planning)

ถ้ากำลังหลับ ให้เอาไปทำงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัย (Corporate Security)

ถ้ายังนั่งก่งก๊งคุยกันว่าเขาให้เข้ามาทำอะไรหว่า ให้เอาไปไว้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources)

ถ้าบอกว่ากำลังคิดถึงวิธีการเรียงไข่ไก่ใหม่ๆ และต้องการไข่ไก่เพิ่ม แต่ไข่ไก่ยังกองอยู่แบบเดิมให้เอาไปเป็นฝ่ายขาย (Sales)

ถ้าคิดแต่จะออกไปนอกห้อง ให้เอาไปทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด (Public Relations & Marketing)

แต่ถ้าไม่ทำอะไรเลย มัวแต่คุยกันเรื่องอื่น ขอแสดงความยินดีด้วยครับ...

คนที่คุณได้คือ Senior executive director (^^)

(credit : unknown)

 

 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม