Freelance Skills

ทักษะที่ฟรีแลนซ์ต้องมี

สำหรับฟรีแลนซ์แล้วนอกเหนือจาก ทักษะ วิชาชีพที่คุณมีความถนัด เป็นทุนเดิมแล้ว คุณยังต้องมีความสามารถ ในการ จัดการกับทั้งตัวเอง, ลูกค้า, ผลงาน และอุปสรรคต่างๆ  อีกด้วย

ฟรีแลนซ์ ที่ประสบ ความสำเร็จ มักจะมี ทักษะ หลายๆ อย่างคล้ายคลึงกัน  เช่น

•   เป็นระบบ : คุณเก็บบันทึก เตือนความจำ ไว้ที่ไหน, จะมีคนเอาโต๊ะทำงานมาส่งเมื่อไหร่, ใคร จะเป็นคนไปรับ เอกสาร ฯลฯ คุณอาจไม่มีเวลา และ ไม่มีเลขาคอยจัดการเรื่องจุกจิกให้ ไม่ว่า จะเป็นการรับ โทรศัพท์, ถ่ายเอกสาร, คอยเตือน เวลานัดหมาย, หรือพาสุนัขไปหาหมอ สิ่ง เดียวที่คุณทำได้ คือ การจัดระบบว่า อะไรอยู่ตรงไหนบ้าง และ ทำอย่างไรจึงจะจัดการกับทุก อย่างได้ ตรงตามเวลา ทั้งนี้เพราะ นัยยะของคำว่า "ฟรีแลนซ์" คือ เสรีในการจัดสรร  ซึ่งคุณ เท่านั้นที่ต้องเป็นคนจัดการ

•   มีวินัย : ฤดูใบไม้ผลิช่างยั่วเย้า ตบะของ คนทำงานอย่างได้ผลเสียจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน ที่ต้องการ
หางาน อิสระ และ คนทำงานอยู่ในห้องแคบๆ ที่ล้อมด้วยผนัง สี่ด้านนานๆ เสรีในการจัดสรร เวลาของตัวเองไม่ได้หมายความว่า คุณสามารถ ดื่มกินการทำงานแกล้มเสียง นกร้องเพลงได้ ตลอดเวลา ในทางกลับกันคุณต้องคอยเตือนตัวเองให้นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะให้ได้ คุณยังมีเหลือ เวลาอีกมากพอที่จะชื่น ชมธรรมชาติ หลังเสร็จสิ้น การวางบิลลูกค้า

•   ทำงานได้หลายอย่าง : ถ้า ริจะ แสดงโชว์จานหมุน คุณต้องบังคับจานทุกใบให้หมุนพร้อมๆ กันได้ ในการทำ งาน ฟรีแลนซ์ (freelance) ก็เช่นกัน คุณไม่อาจรอให้งานชิ้นหนึ่งเสรจสิ้นลงก่อนเริ่มหา งานชิ้นต่อไป คุณต้อง ทำงานเป็นวงจรต่อเนื่อง ตั้งแต่ขายงาน, ทำงาน, และ ขายงาน ขณะที่ ทำงานไปด้วย อย่างฉ้นเอง มีบ่อยครั้งที่ ต้องเขียนหนังสือไปพร้อมๆ กับการเขียนเสนอ โครงงานประชุมลูกค้า และเซ็นเช็คอีกตั้งหลายใบ (ซึ่งในระหว่างนี้ก็ ชื่นชมธรรมชาติไปด้วย
Top Queries )

•   สื่อสารดี : คุณจะใช้ วิธีไหนบอกลูกค้า ว่าเขามี รสนิยมห่วย หรือ ควรจ่ายค่าจ้าง ค้างชำระเสียที ระวังให้ดีล่ะ หลายคนอยากทำ
งานฟรีแลนซ์ เพื่อจะได้พูด หรือแสดงออกตามที่ใจคิด แต่เอา เข้าจริงแล้ว คุณกลับยิ่งต้อง เอาลูกล่อลูกชน เข้าแลกกับ ค่าจ้าง ของคุณต่างหาก ความคิดเห็น อันสัตย์ซื่อ จริงใจ ไร้เทคนิคของคุณอาจไม่ค่อยจำเป็นนักในวงการนี้

•   ปรับตัวไว : ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ฉันพบว่า มันเป็นเรื่องยาก ที่งานชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะเริ่มต้น หรือ เสร็จสิ้นลงตามกำหนดเวลา ลูกค้าบ้างยกเลิกโครงการ บ้างสั่งงานฉุกเฉิน ผู้จัดการบ้าง ถูกไล่ออก หรือ ไม่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ลำดับ งาน ก่อนหลัง และ อีกมากมายหลายกรณี ส่วน หนึ่งของความสนุก และท้าทายของอาชีพนี้คือความหลากหลายของตัวงาน และตารางเวลา นี่แหละ

•   ประนีประนอม : คนส่วนใหญ่ หางาน
ฟรีแลนซ์ (freelance) เพื่อหวังที่จะไปถึงมาตรฐานสูงสุดที่ตัวเองตั้ง ไว้ แต่คุณรู้ หรือ ไม่ว่า การประนีประนอม ยอมความ เป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าชอบใจ ฉันยังไม่เจอ  งาน ชิ้นไหนที่ไม่ต้องผ่านการ เจรจา ประนีประนอม เลยจริงๆ อย่างน้อยก็ต้องมีสักเรื่อง ล่ะน่าที่ ต้องเถียงกัน

•   ใจกว้างยอมรับการปฏิเสธ : พนักงานขายทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องเข้าหาลูกค้า เป็นสิบครั้ง เพื่อให้ได้ ลูกค้า รายเดียว ฉันเองรู้จัก ฟรีแลนซ์ จอมมุ่งมั่นคนหนึ่ง ซึ่งอุตสาหะเสนอ งาน ต่อลูกค้าประมาณ สามถึงห้าราย ก่อนจะมีใครยอม ตกลง เซ็นสัญญาด้วย ดังนั้นคุณต้อง เรียนรู้ ที่จะรับฟังคำปฏิเสธอย่างใจเย็น แล้วคุณจะเข้าใจว่าคำปฏิเสธ แต่ละครั้ง ที่ได้รับ กลับช่วยให้คุณค่อย ๆ เข้าใกล้เป้าหมายที่ต้องการได้ หากคุณต้องการ
งาน part time แบบ ฟรีแลนซ์ เพื่อหนีห่างงานนั่งโต๊ะ งานเอกสาร หรือ งาน จุกจิกไร้สาระอื่นๆ ในบริษัท คุณอาจแปลกใจ เมื่อพบว่าการ จ้างงานตัวเองนั้นไม่เพียงแต่จะวุ่นกับงานเอกสารที่คุณวิ่ง หนีมาเท่านั้น คุณยังต้อง ดูแลจัดการ ภารกิจของทุก ตำแหน่ง อีกต่างหาก ฟรีแลนซ์ ต้องสามารถ ทำงานได้หลายอย่าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ยาวเป็นบัญชี หางว่าว และดำรงตำแหน่งประธานเหนือ แผนกต่างๆ ดังต่อไปนี้

•   โฆษณา, การตลาด, และการขาย : "ปากต่อปาก" เป็นกลยุทธ์ทรงประสิทธิภาพที่สุดของ การค้า ยิ่งคุณเชี่ยวชาญในด้านที่คุณทำมากเท่าไร การค้าของคุณก็ยิ่งเพิ่มพูนผล ทว่าใน ระยะเริ่มต้น คุณต้องพัฒนายุทธวิธี เรียกความสนใจ ของลูกค้า ด้วยการตั้งราคาสินค้า และ บริการของคุณ ให้โดนใจ,วางตัวในตลาดอย่างเหมาะสม, สร้างภาพลักษณ์ประจำตัวให้ ชัดเจน

•   ประชาสัมพันธ์ :หรือ ที่บางคนเรียกว่า "โฆษณาฟรี" ทว่าจะเรียกว่าฟรีเสียทีเดียวก็คงไม่ได้ เพราะการทำ ประชาสัมพันธ์ ต้องทุ่มเท ทั้ง เวลา และ พลังงานมหาศาล รวมทั้งการคิด เตรียมการ และ ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก

•   บัญชี และ การเงิน : แม้คำว่า "ฟรี" อาจแปลว่า 'ให้เปล่า" ในทางภาษาศาสตร์ ที่ถูกต้อง แต่ คำว่า "ฟรีแลนซ์ (freelance)" นั้นเป็นการทำงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ "เงิน" ในทุกๆ ด้าน อย่างไร ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะทำเงินได้ หรือ ไม่ คุณจำเป็นต้องเก็บบันทึก และ เอกสารที่ระบุรายได้, รายจ่าย, ภาษีการค้า (
Keywords ในบางกรณี), และ ข้อมูลด้านการเงิน  อื่นๆ ไว้เพื่อเป็นประโยชน์ การจ่าย ภาษีอากร ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

•   จัดซื้อ : ต่อให้ไม่มีสำนักงานเป็นเรื่องเป็นราว คุณก็ยงต้องมีเครื่องใช้สำนักงานไม่ใช่หรือ ดังนั้น คุณจึงต้อง
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ ของบริษัท ตัวเองไปเสียด้วยเลย ในกรณีที่ ธุรกิจ ของคุณข้องเกี่ยวกับ การซื้อสินค้า หรือ บริการเพื่อมาทำงานให้ลูกค้า คุณต้องสวม วิญญาณ เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ มืออาชีพ เสาะแสวงหา สถานที่และวิถีทาง ที่จะบริหาร เงินให้คุ้มค่าที่สุด

•   ตรวจสอบคุณภาพ : คุณภาพเป็นปัจจัย สำคัญอันดับแรกของ ความสำเร็จ นอกจากนี้การที่ จะยืนยงใน มาตรฐาน สูงสุดที่ตั้งไว้ คุณ ต้องหมั่นตรวจสอบดูว่าลูกค้าพอใจ ผลตอบแทน ค่าเงิน ลงทุนของเขาแค่ไหน กระนั้นคุณไม่ควรรอให้ลูกค้าเป็นฝ่ายเอ่ยปาก แต่คุณเองต้องคอย ติดตามผลอย่างใกล้ชิด

•   นักการ : ในฐานะนักเขียน ที่ปรึกษา หรือ ผู้จัดการโครงการ ฟรีแลนซ์ (freelance) ที่มีงานยุ่งตลอด ฉันจำ ต้องว่าจ้างพนักงานทำความสะอาดไว้หนึ่งคน ซึ่งก็คือ...ตัวฉันเอง ในบริษัท (
Company) "คุณ" จำกัดก็ เช่นกัน พนักงานทำความสะอาดฝีมือดีอย่างคุณมีภารกิจวุ่นวาย อาทิ
       o   ทำความสะอาด ห้องประชุมที่ยังไม่พร้อมสำหรับปฏิบัตการ
       o   ตาม หาสถานที่จำหน่าย ส้วมเด็ก แบบพกพาได้ เพื่อใช้ในวันครอบครัวของบริษัทคุณ
       o   จัดการเก็บและทำลายเอกสารตามความเหมาะสม

คุณ อาจใช้เวลา ส่วนใหญ่ หมดไปกับการ สร้างสรรค์งาน ส่วน เวลาที่เหลือ คุณ อาจอยากกลับ ไปเรียนวิชาที่เคย "ไร้ประโยชน์" สมัยที่คุณอยู่ในโรงเรียน หรืออยากพัฒนาทักษะด้านอื่น เพิ่มเติม สิ่งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่จะทำให้คุณรู้สึก กระชุ่มกระชวย อย่างไม่ต้องสงสัย ทว่าความสนุกและท้าทาย  อีกอย่างหนึ่ง คือ การที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับบริบทต่างๆ ที่จะทำให้บริษัทของคุณเป็นที่กล่าวขวัญถึง อันมีผลต่อถ้อยแถลงในเรื่องกำไร-ขาดทุน หรือ รายงาน "ก-ข" ที่แสดงจำนวนเงินเข้าออกและ คงเหลือในบริษัท

ในกรณีที่คุณ ต้องการ
สมัครงาน หาคนมาช่วย ตัดสินใจ และ คุณ มีเงินเพียงพอ คุณ อาจว่าจ้างใครสักคน มาเป็น "รองประธาน" เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของ คุณ แต่ถึงคุณจะ ยกหน้าที่จัดการบางส่วนให้เขาไปแล้ว คุณยังจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เบื้องต้นครอบคลุมทุก อาณาเขตอยู่ดี

มี สองคำ ที่คุณ จะไม่เคยได้ยิน จากปาก ฟรีแลนซ์ คือ "ฉันเบื่อ" ถ้าคุณโปรดปรานความแปลกใหม่ไม่ ซ้ำซาก ตีตั๋วผ่านประตู ฟรีแลนซ์ เข้ามาเลย เพราะสำหรับอาชีพนี้ ทุกวัน คือ ความแตกต่าง ลูกค้า แต่ละคน มีความประหลาดเฉพาะตัว องค์กร แต่ละแห่ง เลือกที่จะลงแข่งขันเฉพาะด้าน งานแต่ละชิ้น มีมุมเด่นมุมด้อยผิดกัน และ ความหลากหลายอย่างนี้เองที่เป็นสีสัน ของงาน ฟรีแลนซ์ (freelance)

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม