สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวเราเสมอว้าว สิ่งรอบตัวที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีประโยชน์อะไรมาก กลับสามารถนำมาทำสิ่งต่างๆได้เกินคาด นอกจากสิ่งของ คนรอบตัว โอกาสรอบตัว ทักษะต่างๆที่เรามี เราสามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิด วิธีมองกันหน่อย

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม