11/30/2557

คุณค่าที่แท้จริงวัดจากอะไร


ขวดน้ำเปล่า...หากใส่น้ำเปล่า...จะมีค่า 5 บาท
ขวดน้ำเปล่า...หากใส่น้ำหวาน...จะมีค่า 10 บาท
ขวดน้ำเปล่า...หากใส่น้ำผึ้ง...จะมีค่า 300 บาท
ขวดน้ำเปล่า...หากใส่น้ำหอม...จะมีค่า 10,000 บาท
สมองของมนุษย์ก้อเช่นกัน
จิตใจมนุษย์ก้อเช่นกัน
มันมีค่ามากน้อยตามที่คุณเลือกใส่สิ่งใด

ไม่มีความคิดเห็น: