อาชีพเสริมมาแรงปี 2015


ใครๆก็มองหาอาชีพเสริมมากขึ้น เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้ แท้จริงแล้วคุณไม่ได้ต้องการอาชีพเสริม คุณต้องการอาชีพที่ดีกว่าเดิม รายได้ที่ดีกว่าเดิม แต่ถ้าคุณมองเพียงหารายได้เพิ่มนิดหน่อย ก็จะขาดความต่อเนื่อง ขาดความมั่นคง เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะรู้ว่ามันไม่ก่อเกิดประโยชน์มากนัก บางทีคุณต้องเข้าใจนิยามควาหมาย ของรายได้หลัก และรายได้เสริม ให้ชัดเจนเสียก่อนว่า รายได้เสริม ในความต้องการของคุณคืออะไร

อ่านบทความที่ให้แง่คิดดีๆ เกี่ยวกับ รายได้หลัก และรายได้เสริม บทความนี้จะช่วยให้มุมมองใหม่ๆกับคุณ และไม่แน่ครับ คุณอาจอยากสร้างธุรกิจมากกว่าหารายได้เสริม ก็ในเมื่อต้องเหนื่อยเหมือนกัน เสียเวลาเหมือนกัน ไม่ทำอะไรให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าละครับ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม