10 นิสัยเศรษฐีอายุน้อย  1. คิดเร็ว ทำเร็ว
  2. สร้างทีมให้แกร่ง
  3. ไม่หยุดอยู่กับที่ ชอบสร้างความสำเร็จไปเรื่อยๆ
  4. ยึดมั่นในความคิดของตน แม้มีคนคัดค้าน
  5. ฝันใหญ่ ไว้ก่อนเสมอ
  6. ทำสิ่งที่ >>> รัก
  7. มุ่งมั่นไม่วอกแวก
  8. พวกเขารักที่จะสอน ให้ความรู้
  9. พวกเขารักที่จะเรียน ตลอดชีวิต
  10. พวกเขาไม่เคยกลัว ที่จะล้มเหลว

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม