วิธีซื้อความสุขด้วยเงิน

  1. ใช้เงินซื้อประสบการณ์
  2. ตั้งข้อสัญญาก่อนซื้อของ
  3. ใช้เงินซื้อเวลา
  4. จ่ายเงินก่อน แล้วค่อยใช้บริการทีหลัง
  5. ใช้เงินลงทุนกับคนอื่น


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม