นี่แหล่ะชีวิตจริง

6927e7a5jw1dj4yjztoshg
ศาสนาพุทธสอนให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดแน่นอน แต่มีความแน่นอนว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีใครหนีพ้น ชีวิตของทุกคนเริ่มต้น เหมือนกัน มีแนวทางเดินคล้ายกันแต่ต่างกันที่รายละเอียดและคุณภาพการใช้ชีวิต แต่ถ้าคิดๆดูดแล้วก็ไม่ต่างกันมาก เกิด เรียน ทำงาน แก่ชรา ตาย ชีวิตก็แค่นี้เอง

ทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ทำอย่างไรให้มีความสุขกับชีวิตในทุกๆวันได้ ทำอย่างไรให้มีรูปแบบชีวิตเหมือนกับทุกคนได้แต่มีความสุขมากกว่า ไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อย ไม่ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย หรือยากจน สุดท้ายก็ต้องผ่านวงจรชีวิตเช่นนี้เหมือนกัน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม