เรียนจบแล้วไปไหนกัน

วันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาและการทำงาน รายได้ของผู้ที่ทำงานมาฝากครับ ขอบคุณข้อมูลจากเพจอาจารย์สมเกียรติ www.facebook.com/somkiat.osotsapa

เงินเดือนของผู้ที่จบปริญญาโทของบัณทิตปี 2553 ที่ดูสูงทั้งเฉลี่ย และเงินเดือนสูงสุด มีข้อมูลที่ต้องพิจารณา ข้อมูลตรงนี้มีเทคนิคที่แต่ละมหาวิทยาลัยนำมาใช้คือ ตัดกลุ่มคนที่ว่างงานเพราะไม่หางานออก ตัดพวกรอเรียนปริญญาโท ตัดพวกใช้ชีวิตท่องเที่ยว พักผ่อนออก ก็เลยได้ผลออกมาว่ามีงานทำกันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถามจริงครับว่า ถ้าคุณตกงานเพราะหางานไม่ได้จริงๆ จะกล้าบอกไหมว่าหาไม่ได้ ในเมื่อสถิติคนส่วนใหญ่เขาหางานกันได้ ถ้าคุณว่างงานอยู่ ก็อาจจะบอกไปว่ารอเรียนโท หรือไม่ได้หางาน

lifeprioritiesign
หนื่ง หลายสาขาวิชา ผู้ที่เข้าไปเรียนทำงานมาแล้วระยะหนื่ง หรือเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง เช่น อสังหา บริหารธุรกิจ บริหารการศืกษา บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริหารเทคโนโลยี่ ยิ่งหลักสูตรสำหรับผู้บริหารเนี่ย เงินเดือนสูงมาแล้ว

สอง คนที่จบส่วนใหญ่ทำงานภาคเอกชน หรือ อาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ ภาคเอกชนมีหลายระดับ เช่น บริษัทระดับใหญ่ยักษ์ จ่ายเงินเดือนระดับต่างประเทศ เมืองไทยมีบริษัทชั้นนำ 3000 บริษัท ปตท มีบริษัทลูก 45 บริษัท พวกนี้เงินเดือนสูงกว่าราชการมาก แต่รายได้ข้าราชการอาจมากกว่า รายได้อื่นเยอะ

สาม บางสาขา บางความเชี่ยวชาญต้องไล่ล่ากันทีเดียว เช่น วิศวกรรมบางเรื่อง สอบผ่านผู้ตรวจสอบบัญชีชั้นสูง เก่งทำรากฟันเทียมไรงี้

สี่ งานองค์กรระหว่างประเทศ งานในต่างประเทศ บริษัทยักษ์ของโลก

ห้า งานบางสาขามีความต้องการเร่งด่วน เช่น การกำกับกิจการ งานทำโมเดลประกันภัย

หก บางสาขายังไม่ได้รวมค่าโบนัส โอที ค่าเดส เช่น หมอ คนเขียนโปรแกรม

เอาข้อมูลมาให้ดูว่าส่วนใหญ่ทำงานกับเอกชน ข้อมูลระดับปริญญาตรีครับ เป็นข้อมูลแนะแนวทำให้นักเรียนสวนกุหลาบเมื่อสองปีที่แล้ว จบจุฬาออกไปทำงานอะไรกันบ้าง จากตัวเลขผู้ทำงานแล้ว ไม่รวมผู้ศืกษาต่อ ไม่รวมผู้นอนอยู่บ้าน ตัวเลขนี้ จะช่วยการตัดสินใจเลือกคณะ จบตรีต้องการทำงานเลย หรือเรียนต่อ จะทำราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรเอกชน ทางบ้านต้องเตรียมทุนเท่าใด ใช้เวลาเท่าใดจืงจะได้งาน แต่ละมหาวิทยาลัยมีแหล่งงานต่างกัน จุดรวมพลต่างกัน

วิทยาศาสตร์จุฬา ทำราชการ 4.5% 15 คน เอกชน 50% รัฐวิสาหกิจ2% เจ้าของกิจการ 8% ไม่ระบุอาชีพ 32% ต่างจากพระจอมที่เข้าราชการร่วมสี่สิบเปอร์เซนต์ ระยะยาวดีมาก

จิตวิทยา ราชการ 15% บริษัท 45% อิสระหรือเจ้าของกิจการ 10% ไม่ระบุอาชีพ 27%

วิศวกรรมศาสตร์ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 3% เอกชน 60% อิสระะ 3% องค์กรต่างประเทศ 3% ไม่ระบุอาชีพ 32% มีทั้งเล่นหุ้น มองหาโปรเจคท์ดีๆเงินเร็วทำ เตรียมเรียนต่อก็มี

สถาปัด ราชการ 3% เอกชน 64% อิสระ เจ้าของ 9% ไม่ระบุอาชีพ 25%

อักษร ราชการ 4% ต่างจาก มศว และ ศิลปากรมาก รัฐวิสาหกิจ 1.7% เอกชน 58.3% อิสระ เจ้าของ 7.2% องค์การต่างประเทศ 5.6% ไม่ระบุอาชีพ 18%

ศิลปกรรม ราชการ5% เอกชน 56% อิสระ เจ้าของ11% อื่นๆ ไม่ระบุ 28%

ครุศาสตร์ ราชการ 38% เอกชน 32% อิสระ เจ้าของ 6% องค์การตปท 3 คน ไม่ระบุุ 22% พวกที่ไม่ระบุอาชีพจำนวนมาก เตรียมเรียนต่อบ้าง ช่วยพ่อแม่บ้าง เตรียมยึดทรัพย์พ่อแม่ก็มี

นิติ จริงๆต้องวัดหลังจบเนติ หรือจบโท ในขั้นปริญญาตรี ราชการ6% เอกชน 57% ไม่ระบุ 37%

นิเทศ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 3% เอกชน 42% อิสระ4% องค์กรต่างประเทศ 7% พวกสำนักข่าวต่างๆ อื่นๆ 18% ไม่ระบุ 27%

พาณิชย์ บัญชี ราชการ 2% รัฐวิสาหกิจ 3% เอกชน 80% อิสระ เจ้าของ 3%องค์การต่างประเทศ 16 คน 3% ไม่ระบุ 10%

รัฐศาสตร์ ราชการ 7 คน 6% รัฐวิสาหกิจ 4 คน เอกชน 58% อิระ เจ้าของ 6% อื่นๆ ไม่ระบุ 28%

เศรษฐศาสตร์ ทำราชการ รัฐวิสาหกิจ ราว 11% ส่วนใหญ่ทำรัฐวิสาหกิจ เอกชนราว 50% เจ้าของกิจการ 5% องคืกรต่างประเทศ 5 คน ไม่ระบุ 30%

แพทย์ ทันตะ ข้าราชการเกือบหมด ก็ต้องใช้ทุนนี่นา

สัตวแพทย์ ราชการ 12% เอกชน 73% อิสระ 3%

เภสัช ราชการ 25% รัฐวิสาหกิจ 8% อื่นๆ 10% ที่เหลือ เอกชน

สหเวช ราชการ 205 อี่นๆ 20% ที่เหลือ เอกชน

วิทย์กีฬา ราชการ รัฐวิสาหกิจ 9% อิสระ เจ้าของ 9% ที่เหลือ เอกชน

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม