ถึงเวลาหรือยัง กับการเริ่มต้น

 

STDweb_ItsTime


 
"You will never win if you never begin." - Helen Rowland

คุณไม่มีทางสำเร็จได้ ถ้าคุณไม่เริ่มต้น

"Almost everything comes from nothing." - Henry F. Amiel

เกือบทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ล้วนมาจากความไม่มีเหมือนกันทั้งนั้น

"The way to get started is to quit talking and begin doing." - Walt Disney

หนทางสู่การเริ่มต้น คือ การหยุดพูด และเริ่มลงมือทำ

"In every phenomenon the beginning remains always 
the most notable moment."
 - Carlyle, Thomas


ในทุกปรากฎการณ์ จุดเริ่มต้นมักจะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดเสมอ

"What is not started today is never 
finished tomorrow."
 - Johann Wolfgang von Goethe


สิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้ ก็จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่งนี้เช่นกัน

"The indispensable first step to getting the things 
you want out of life is this: Decide what you want."
 - Ben Stein


ก้าวแรกที่สำคัญในการได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการในชีวิตก็คือ ถามตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไร

"Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; 
and suddenly you are doing the impossible."
 - Saint Francis of Assisi


จงเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งที่จำเป็นก่อน จากนั้นจึงทำสิ่งที่เป็นไปได้ 
และสุดท้าย คุณก็จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้


"Start wherever you are and start small." - Rita Baily

จงเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และจงเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ

"Failure is the opportunity to begin again more intelligently." - Henry Ford

ความล้มเหลวเป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง แต่เป็นการเริ่มต้นอย่างฉลาดกว่าเดิม
"Life's hard. It's even harder when you're stupid." - John Wayne

ชีวิตเป็นเรื่องยาก แต่มันจะยิ่งยากขึ้นไปอีกถ้าคุณงี่เง่า

"Do not wait until the conditions are perfect to begin. 
Beginning makes the conditions perfect." 
- Alan Cohen


อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง ๆ จะพร้อมสำหรับการเริ่มต้น 
เพราะการเริ่มต้นต่างหากที่จะทำให้ปัจจัยทุกอย่างพร้อมเอง


"The secret to living the life of your dreams is to start living the life 
of your dreams today, in every little way you possibly can."
 - Mike Dooley


เคล็ดลับของการใช้ชีวิตตามความฝันก็คือ 
การเริ่มต้นใช้ชีวิตกับความฝันที่มีในวันนี้ ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณสามารถทำได้


"Life is not a dress rehearsal. Stop practicing 
what you’re going to do and just go do it. "
 - Marilyn Grey


ชีวิตไม่ใช่การลองเสื้อ หยุดฝึกซ้อมสิ่งที่กำลังจะทำ แล้วลงมือทำมันจริง ๆ เสียเถอะ 

"Nobody can go back and start a new beginning, 
but anyone can start today and make a new ending."
 - Maria Robinson


ไม่มีใครเดินกลับหลังและเริ่มต้นใหม่ได้ 
แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นทุกวัน และกำหนดจุดสิ้นสุดจุดใหม่ได้

"Nothing is predestined. The obstacles of your past can become 
the gateways that lead to new beginnings."
 - Ralph Blum


ไม่มีอะไรกำหนดได้ล่วงหน้า อุปสรรคในอดีตของคุณอาจกลายเป็นหนทางที่นำไปสู่การเริ่มต้นใหม่

"Don’t wait for something big to occur. Start where you are, 
with what you have, and that will always lead you 
into something greater."
 - Mary Manin Morrissey


อย่ารอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น เริ่มต้นจากที่ที่คุณอยู่ 
กับสิ่งที่คุณมี แล้วมันจะนำไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เอง


"The secret to a rich life is to have more 
beginnings than endings." 
- Dave Weinbaum


เคล็ดลับสู่ชีวิตที่ร่ำรวย คือ การใช้ชีวิตให้มีจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดจบ
"Life isn’t about finding yourself. 
Life is about creating yourself." 
- George Bernard Shaw


ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวเอง แต่มันคือการสร้างตัวของตัวเองขึ้นมาต่างหาก
"The beginning of knowledge is the discovery of 
something we do not understand." 
- Frank Herbert


จุดเริ่มต้นของความรู้ คือการค้นพบบางสิ่งที่เราไม่เข้าใจ"Don't let your past decide your future." - Frederick R. Bliss

อย่าปล่อยให้อดีตมาตัดสินอนาคต 

it's time to begin, isn't it?

I get a little bit bigger, but then I'll admit

I'm just the same as I was

Now don't you understand

That I'm never changing who I am

มันถึงเวลาต้องเริ่มต้นแล้ว ไม่ใช่หรอ?

ฉันเติบโตขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า

ฉันก็ยังคงเป็นเหมือนที่ฉันเคยเป็น

คุณไม่เข้าใจหรือว่า

ฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงในตัวตนของฉันเลย

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม