กฏการค้าของเถาจูกง

12 หลักการที่พึงปฏิบัติ ของเถาจูกง

เถาจูกงคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิงเอี้ยที่คนไทยรู้จักกัน ลองมาดูเคล็ดลับความรวยกัน
1. ต้องดูคนให้เป็น หากรู้ว่าผู้ใดไว้วางใจได้ ก็จะช่วยให้หลีกเลี่ยงความเสียหายได้

2. ลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญ ความพึงพอใจของลูกค้านำมาซึ่งการมาเยือนครั้งต่อไป อีกทั้งชักชวนลูกค้าใหม่ๆ มาด้วย

3. ควรมุ่งมั่นทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีที่สุด ทำในสิ่งที่ได้เลือกแล้ว และไม่เป็นคนโลเล

4. จัดร้านค้าให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ตกแต่งให้น่าสนใจและโดดเด่นโดยเฉพาะจุดวางขายสินค้า

5. จงตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การลังเลจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจ

6. ควรระมัดระวังในเรื่องการปล่อยสินเชื่อ ควรรอบคอบในการตามเก็บหนี้ ไม่ควรกระดากอาย และเก็บให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

7. ใช้คนให้ถูกงาน การจัดสรรงานโดยให้ดูตามความสามารถของบุคคล จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอบแทนมากที่สุด

8. จงกล้าที่จะอวดสรรพคุณสินค้า ค้นหาแนวทางใหม่ไม่ซ้ำใครในการนำเสนอให้น่าจดจำ และเสนอจุดเด่นของสินค้า

9. จงเลือกสรรสินค้าอย่างชาญฉลาด ต้องรอบรู้ในการเลือกสินค้าที่จะมาขาย จะได้มั่นใจว่าสามารถขายออกได้รวดเร็ว

10. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดอย่างลึกซึ้ง วิจัยตลาดก่อนซื้อและขายสินค้าทุกครั้ง

11. จงทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ทำตัวให้สอดคล้องกับกฎระเบียบขององค์กร เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งและความน่าเชื่อถือ

12. ควรมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการลงทุน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนจะลงทุน 

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม