Freelance คืออะไร

Freelance คืออะไร?


คำนี้แปลตรงตัวได้ว่า "ผู้ทำงานแบบอิสระ" ซึ่งแตกต่างกับ พนักงานประจำ ตรงที่คุณจะได้รับอิสระในการทำงาน มากกว่าพนักงานออฟฟิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านเวลาการทำงาน, ความเป็นส่วนตัว รวมไปถึง ไม่จำกัดสถานที่ทำงานด้วย ซึ่งข้อกำหนดต่างๆ และรายได้นั้น ขึ้นอยู่กับ เราจะตกลงกับผู้จ้างวานของเรา
 
 

คุณสมบัติที่ Freelance ควรมี?


1.ความรับผิดชอบต่อหน้าที่จากสำนึกของตนเอง

- เนื่องจากเราไม่ได้ไปทำงาน อย่างเช่นพนักงานออฟฟิตทั่วๆ ไป ทำให้เราอยู่อย่างอิสระ (ประมาณว่า ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้) ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบ ในการทำงานด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่เราได้รับมอบหมายหรือสั่งให้ทำ ไม่ใช่ว่า พอทำๆ งานไปขี้เกียจทำ ก็หายไปดื้อๆ , ตอบรับงานว่าทำได้แน่นอน โดยไม่ทดลองทำก่อน ซึ่งการกระทำเหล่านี้ จะทำให้ผู้ว่าจ้างเรา เสียงานเพราะต้องมารอคอยงานที่ไม่รู้จะได้ชัวร์หรือไม่


2.ศึกษาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ

- การทำงานนั้น มีเวลาว่างอยู่มากพอสมควร เราควรศึกษาความรู้รอบตัว หรือ หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ที่เราทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาขอบเขตความสามารถ ของตนเองให้มากขึ้นเรื่อยๆ เช่น หัดใช้ ProtoShop ในการแต่งภาพ เป็นต้น


3.สามารถนำเสนอและสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

- ในการทำงานนั้น จำเป็นที่ต้องสื่อสาร พูดคุยกันบ่อยครั้ง (รวมไปถึงการพิมพ์) ไม่ว่าจะเป็นคุยกะลูกค้า, ผู้ว่าจ้าง ดังนั้นจึงควรใช้คำ และวาจาที่เข้าใจง่าย เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด จากการสั่งงาน และนำเสนองาน


4.มีความคิด,วิเคราะห์ ที่ดีสามารถนำมาใช้ตัดสินใจและอธิบายให้ผู้อื่นฟัง(อ่าน)ได้

- ในการทำงานนั้น เราอาจได้รับมอบหมายมาแค่หัวข้องาน, ส่วนที่รับผิดชอบ (ไม่ได้รับรายละเอียดของงานทั้งหมด) ซึ่งเราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาเอง จากนั้นก็นำความรู้ที่ได้ ศึกษาเพิ่มเติมมา มาเรียบเรียงเขียนข้อมูล นำเสนอใหม่ด้วยภาษาของตัวเอง ให้เหมาะสมและน่าอ่าน


5.มีการอ้างอิงที่มาของข้อมูลสำคัญ หรือให้ เครดิต* สำหรับข้อมูลที่คัดลอกมา

- ในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมากนั้น ในบางทีต้องมีการอ้างอิงถึงที่มาของแหล่งข้อมูล เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและให้เครคิต แก่เจ้าของข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล โดยเฉพาะบทความต่างๆ หากเราไม่ลงเครดิตไม่สมควรอย่างยิ่ง


6.ไม่ขโมยผลงานของผู้อื่นมาใช้ แล้วอ้างว่าเป็นของตน โดยไม่ให้เครติตเข้าของผลงาน

- (เพิ่มเติมจากข้อ5) คัดลอกข้อมูลที่ผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ให้เครดิตเข้าของผลงานนั้น ถือเป็นการโจรกรรมบทความ ซึ่งอาจไม่ผิดกฎหมายในบางส่วน แต่จรรยาบรรณบนสายอาชีพ Freelance


7.รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แต่ไม่หูเบา

- การทำงานด้านนี้ใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักก็จริง แต่การแลกเปลี่ยนความคิด เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะช่วยเปิดมุมมอง ทางด้านต่างๆให้กว้างขึ้นแล้ว ยังสามารถ นำไปปรับปรุงผลงานของเราให้ดียิ่งขึ้นได้อีกด้วย แต่ก็มิใช่ว่าจะฟังเค้ามาแล้ว จะเชื่อทั้งหมดนะ เราควรหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังมา ให้ถูกต้องก่อนนำไปปรับใช้จริง


8.ตรงต่อเวลาและติดต่อง่าย

- เวลาเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอน แต่ผลงานนั้น การทำเสร็จก่อนได้ไว สามารถส่งให้กับผู้ว่าจ้างก่อนได้ นั่นเป็นส่วนที่ดี เพราะหากมีปัญหาตรงไหน ได้ปรับแก้ได้ทัน ก่อนถึงเส้นตายของผู้ต้องการใช้ข้อมูลนั้น นอกจากนี้ ยังควรต้องทำตัวให้ติดต่อง่าย ได้ทุกเวลาได้เลยยิ่งดี เพราะหาก ผู้ว่าจ้างมีอะไรจะเพิ่มเติม หรือต้องการถามเกี่ยวกับงาน จะได้รู้ข้อมูลโดยทันที (โดยปกติแล้วการออนทำงานของ Freelance ไม่แน่นอน)


9.มีความอดทนอดกลั้นในสภาวะกดดัน และแก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้

- เป็นปกติที่ การทำงานต้องเจอสภาวะเคร่งเครียด ซึ่งควรต้องสงบสติอารมณ์ เพื่อหาทางออกทีดีที่สุดของปัญหานั้น เช่นว่า ลูกค้ามีปัญหามาโวยวายหากเราโวยวายกลับ จะทำให้การสื่อสารนี้ สิ้นสุดลงในทางลบ และยังสร้างอคคิต่อเราสืบไป


ที่มา : http://bbs.playinter.com/thread-6770-1-1.html

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม