หลักการแห่งความสำเร็จ 20 ข้อ

หลักการแห่งความสำเร็จ 20 ข้อ

motivation
1. ฝันต้องยิ่งใหญ่
2. เป้าหมายเด่นชัด
3. ฝึกหัดให้ชำนาญ
4. กระทำการอย่างมุ่งมั่น
5. มนุษย์สัมพันธุ์ต้องดีเยี่ยม
6. เต็มเปี่ยมด้วยกำลังใจ
7. ใช้คนตามความสามารถ
8. ฉลาดในการแก้ปัญหา
9. มีความปรารถนาอยากสำเร็จ
10.ศึกษากลเม็ดทุกหลักสูตร
11.หนักแน่น
12.มั่นคง
13.ไม่หูเบา
14.ไม่เจ้าอารมณ์
15.ไม่ข่มพวกพ้อง
16.ไม่จองเวร
17.ไม่เห็นแก่ตัว
18.ไม่กลัวเหนื่อย
19.ไม่เฉื่อยชา
20.อย่าชักช้ากับโอกาส

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม